Menu

cnt d cr

Listwè - nou

 • 1895

  Félicien Madkaud mété doubout wonm Madkaud a lè i mofwazé soukri fon Kapo a (Bitasion Divalon an) épi an distilri wonm zabitan

  Kliké asou sé bouton-an pou wè sé imaj-la.

 • 1906

  Augustin Madkaud ka ouvè ladistilri « La Dupuis » atè Loren. Gadé imaj-la

 • 1912

  Sé fabrikan wonm Kawbé-a Gadé imaj-la

 • 1920

  Distilri Masédwàn la ka ouvè Loren. Gadé imaj-la

 • 1922

  Lis sé distilatè-a an 1922

  Kliké asou sé bouton-an pou wè sé imaj-la.

 • 1924

  Louisy Madkaud ka ouvè distilri Ladig la Gadé imaj-la

 • 1935

  Wonm pwodui an 1935.Kliké asou sé bouton-an pou wè sé imaj-la.

 • 1946

  Pwodiksion ki té pi potolan an 1946 Gadé imaj-la

Log In or Register