Menu

Castelmore canne

Info Divers (Creole)

Rékot "Renaissance" blan - AOC

 • Matjé anba plim Stéphane Madkaud


Renaissance blanc 1L

LOGO Appelation vert 1

 

Model :  Wonm blan / AOC Matinik (Ji kann pi, pa mélanjé, san sik, san gou atifisiel) 

Dègré-a : 50 °

Kantité an Lit :   100 santilit

Ti konsey : Fè an ti-ponch épi’y ( apwochan 5 santilit  wonm, 1 tjouyè sik oswa siwo batri épi an zes sitron péyi)

Sé an wonm blan  zabitan ki distilé asou linò atlantik nan réjion sé pies kann-lan. Wonm-tala paret an bout lanné 2007 la, épi an non ki té senp toubòlman «  héritier madkaud blanc ». Sé dépi  2017,  non-an chanjé épi  yo kriyé’y «  cuvée renaissance »  padavwa  sa té ka fè 160 lanné  fondasé-a Misié Félicien Madkaud té wè jou. Sé di la tou,  yo mofwazé abiman boutey-la tou.

 

Dékatiyaj asou gou ek pafen wonm-lan

Onivo pafen-an : Wonm-lan dou,  i pa fò pies,   ou pito ka pran lòdè plant-lan épi an ti awom lapo fwitaj.

 
Onivo gou-a : wonm-lan  dou épi léjè,  ou ka santi fréchè kann-lan an bouch-ou  palakoz  i tijé anlè an tè ki imid,  lè ou pres fini bwè’y  sé la ou ka pran gou lapo fwitaj-la épi  ti gou konpot fwi mi.

 

Lis pri pwodui-a trapé :

 • 2019 Martinique Rhum Awards : 3è

Martinique Rhum Awards 2019

 

 • 2018 Tiraj  IWSC : méday dajan

 


iwsc2018 silver medal cmyk

 

 •   2016- Kongré entènasional wonm Madrid la :  Méday bronz
 
 Rsultats 2016 p1 redim  Copie
  
 • 2015-Kongré entènasional wonm Madrid la : Méday lò

 mdaille or 2015

 

Tout rézilta tiraj 2015 la – fòma PDF

 

 • 2013-Tiraj « Cathay Pacific » Hong Kong : Méday bronz

 Hong Kong Certificat de mdaille de bronze 2013 redim

 

HKIWSC2013 Bronze Medal RGB

Rékot "Renaissance" vié V.O. - AOC


Renaissance vieux 1L REDIM

LOGO Appelation dor 1

 

 

Model :  Wonm vié / AOC Matinik (Ji kann pi, pa mélanjé, san sik, san gou atifisiel)

Dègré : 40 dègré 

Laj-la :   3 - 4 lanné

Kantité an lit : 100 santilit

Ti konsey : konsonmen’y  pi oben épi 1 tjouyè sik oswa siwo batri pou 5 santilit wonm apipré. 

Wonm-tala paret an 2017, épi an non ki té senp « Héritiers Madkaud vieux ».   Wonm zabitan tala rété pannan 4 oben 3 lanné adan an kato chenn pou i pé sa bien matrité.   Sé an 2017  non-an chanjé épi yo kriyé’y « cuvée renaissance »  padavwa  sa té ka fè 160 lanné  fondasè-a Misié Félicien Madkaud té wè jou (28/11/1857).  Sé di la,  yo mofwazé abiman boutey-la tou.

Dékatiyaj asou gou ek pafen wonm-lan

 

Onivo pafen-an, sé an wonm ki dou, tibwen bwazé , an manniè miganné épi  moka, kafé ek zépis.  An bout lang, ou ka pran an ti gou  wonm ek fwi,  istil prino.

Onivo gou-a,  sé an wonm ki léjè, dou , épi an awom ki ka fè’w sonjé bwa kato chenn an.

 

 Lis pri-a pwodui-a trapé :

 • 2018-Tiraj IWSC : méday dajan


iwsc2018 silver medal cmyk

 •  2017-Tiraj Prodexpo Moskou : Méday dajan

 Dip Eng Page 126 renaissance VO redim

 •  2016-Kongré entènasional wonm Madrid la : Méday bronz

 

Rsultats 2016 p2 redim

 •  2013- Tiraj « Cathay Pacific » Hong Kong : Méday Dajan

 

Hong Kong Certificat de mdaille dargent 2013 redim 

 HKIWSC2013 Silver Medal RGB

 

 •  2013-Kongré entènasional wonm Madrid la : Méday dajan

 

2013 Silver redim

 

Resultados oficiales 2013 ron agricola redim

Rékot "Castelmor" vié V.S.O.P - AOC


 

LOGO Appelation dor 1

 

Model :    Wonm vié / AOC  Matinik (Ji kann pi, pa mélanjé, san sik, san gou atifisiel)

Dègré-a :   40 dègré

Laj-la :   4 - 5 lanné

Kantité an lit : 70 santilit 

Ti konsey : konsonmen’y  pi oben épi 1 tjouyè sik oswa siwo batri pou 5 santilit wonm apipré.

Wonm-tala paret an 2015,   yo nonmen’y dapré non   Liétinan  jénéral   Jean-charles  de Baas-  Castelmore la ,   ki té gouvelnè  lézantiy    épi mouskètè louis XIV.   Sé li ki primié ki resté adan bitasion fon kapo a an 1674. Sé la oti lafanmi Madkaud bati kay-yo pliziè lanné apré.

Onivo gou-a épi lodè-a ,  sé an wonm zabitan épi an bel koulè tjuiv .  I rété 4 lanné an kato chenn pou i pé bien matrité.    Pafen grenn kafé griyé a épi moka-a bien balansé,  i ka pran fos  asou lang-ou gras a  an ti miyet gou zépis épi mòso bwa.
Sé  awom-la ki tijé anba lafréché an pié sitron, ka fè’w sonjé gou  nouga-a, zépis épi fwi ki tjuit anlè difé bwa.

 

 Lis pri produi-a trapé :

 • 2019  IWSC : méday bronz  (eskò : 87 / 100 pwen)

main std 2019 bronze

 

 •  2017-Kongré entènasional wonm Madrid la : méday bronz

 

 

 •  2015-Tiraj prodexpo, Moskou : méday lò  
                                           

  

 •  2015-Berlin Rum Fest :  Méday lò
 Madkaud VSOP 2015 ConvertImage redim
 
 
Lis pri-  adan krey : wonm vié zabitan
 
Méday lò :  éritié Madkaud  VSOP
Méday dajan :  Chamarel XO
Méday bronz :  Trois-Rivière triple Vintage
 
 
 

Rékot "Castelmor" blan - AOC


 

LOGO Appelation vert 1

 

Model :  Wonm blan / AOC Matinik (Ji kann pi, pa mélanjé, san sik, san gou atifisiel)

Dègré-a :   50 dègré

Kantité an lit :   70 santilit

Ti konsey : Fè an ti-ponch épi’y ( apwochan 5 santilit  wonm, 1 tjouyè sik oswa siwo batri épi an zes sitron péyi)

Wonm-tala paret an 2012,   yo nonmen’y dapré non   Liétinan  jénéral   Jean-charles  de Baas-  Castelmore la ,   ki té gouvèlnè  lézantiy    épi mouskètè louis XIV.   Sé li ki primié ki resté adan bitasion fon kapo a pakoté 1674. Sé la oti lafanmi Madkaud bati kay-yo pliziè siek apré.

Onivo gou-a ek pafen wonm-lan,  sé an wonm ki dou épi fen,  i ka migannen gou fré kann-lan épi an ti gou fwi.  An bout lang-ou, ou ké kom pran pafen lapo sé fwi-a…

 Mi  Lis  pri wonm-tala trapé :

 • 2019  IWSC : méday bronz  (eskò : 89 / 100 pwen)

main std 2019 bronze

 

 •  2017-   Kongrè entènasional  wonm Madrid la :   Méday Lò
 

 •  2015 :  Berlin rum fest :  Méday lò

Madkaud Blanc 2015 ConvertImage redim

 Kliké pou wè tousa ki trapé pri  adan tiraj-la

 •  2015-Tiraj Prodexpo Moskou : Méday dajan

 Prodexpo 2015 White Silver redim

 

 • 2014-   Rum fest Paris :   Méday lò

Diplme Or Hritiers Madkaud redim

  

Lis pri Rumfest PARIS la  an 2014 -   Adan krey : « wonm zabitan  ek ji kann pi » an
Méday lò :  éritié Madkaud 
Méday dajan :  La favorite cœur de canne 
Méday bronz :  Depaz – cuvé de la montagne

  

 • 2013- Kongré  entènasional wonm Madrid la : Méday bronz

 


2013 Bronze redim

 

 Resultados oficiales 2013 ron agricola redim

Log In or Register