Menu

cnt d cr

Tras distilri Fon - Kapo a

An kout-zié asou dènié tras batisman-an oti wonm Madkaud a wè jou, pabò lariviè Kapo, an tjekpa  ant Belfontenn ek Kawbé...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

   

Log In or Register