Menu

Castelmore canne

Rékot "Renaissance" vié V.O. - AOC


Renaissance vieux 1L REDIM

LOGO Appelation dor 1

 

 

Model :  Wonm vié / AOC Matinik (Ji kann pi, pa mélanjé, san sik, san gou atifisiel)

Dègré : 40 dègré 

Laj-la :   3 - 4 lanné

Kantité an lit : 100 santilit

Ti konsey : konsonmen’y  pi oben épi 1 tjouyè sik oswa siwo batri pou 5 santilit wonm apipré. 

Wonm-tala paret an 2017, épi an non ki té senp « Héritiers Madkaud vieux ».   Wonm zabitan tala rété pannan 4 oben 3 lanné adan an kato chenn pou i pé sa bien matrité.   Sé an 2017  non-an chanjé épi yo kriyé’y « cuvée renaissance »  padavwa  sa té ka fè 160 lanné  fondasè-a Misié Félicien Madkaud té wè jou (28/11/1857).  Sé di la,  yo mofwazé abiman boutey-la tou.

Dékatiyaj asou gou ek pafen wonm-lan

 

Onivo pafen-an, sé an wonm ki dou, tibwen bwazé , an manniè miganné épi  moka, kafé ek zépis.  An bout lang, ou ka pran an ti gou  wonm ek fwi,  istil prino.

Onivo gou-a,  sé an wonm ki léjè, dou , épi an awom ki ka fè’w sonjé bwa kato chenn an.

 

 Lis pri-a pwodui-a trapé :

  • 2021-Tiraj IWSC : méday bronz

main std 2021 bronze

 

  • 2018-Tiraj IWSC : méday dajan


iwsc2018 silver medal cmyk

  •  2017-Tiraj Prodexpo Moskou : Méday dajan

 Dip Eng Page 126 renaissance VO redim

  •  2016-Kongré entènasional wonm Madrid la : Méday bronz

 

Rsultats 2016 p2 redim

  •  2013- Tiraj « Cathay Pacific » Hong Kong : Méday Dajan

 

Hong Kong Certificat de mdaille dargent 2013 redim 

 HKIWSC2013 Silver Medal RGB

 

  •  2013-Kongré entènasional wonm Madrid la : Méday dajan

 

2013 Silver redim

 

Resultados oficiales 2013 ron agricola redim

Log In or Register