Menu

Castelmore canne

Rékot "Castelmor" blan - AOC


 

LOGO Appelation vert 1

 

Model :  Wonm blan / AOC Matinik (Ji kann pi, pa mélanjé, san sik, san gou atifisiel)

Dègré-a :   50 dègré

Kantité an lit :   70 santilit

Ti konsey : Fè an ti-ponch épi’y ( apwochan 5 santilit  wonm, 1 tjouyè sik oswa siwo batri épi an zes sitron péyi)

Wonm-tala paret an 2012.  Yo nonmen’y dapré bitasion fon kapo a, la oti lafanmi Madkaud bati kay-yo an 1895. Sé  Liétinan  jénéral   Jean-charles  de Baas - Castelmore la , ki té gouvelnè  lézantiy  louis XIV, ki primié ki resté adan bitasion fon kapo a an 1674. Lè .i mò an 1677 , yo antéré y asou bitasion fon kapo.

Onivo gou-a ek pafen wonm-lan,  sé an wonm ki dou épi fen,  i ka migannen gou  kann mi épi an ti gou fwi.  An bout lang-ou, ou ké kom pran pafen lapo sé fwi-a…

 Mi  Lis  pri wonm-tala trapé :

  • 2021  IWSC : méday lò  (eskò : 95 / 100 pwen)

main std 2021 gold95

  • 2019  IWSC : méday bronz  (eskò : 89 / 100 pwen)

main std 2019 bronze

 

  •  2017-   Kongrè entènasional  wonm Madrid la :   Méday Lò
médaille dor 

 

  •  2015 :  Berlin rum fest :  Méday lò

Madkaud Blanc 2015 ConvertImage redim

 Kliké pou wè tousa ki trapé pri  adan tiraj-la

  •  2015-Tiraj Prodexpo Moskou : Méday dajan

 Prodexpo 2015 White Silver redim

 

  • 2014-   Rum fest Paris :   Méday lò

Diplme Or Hritiers Madkaud redim

  

Lis pri Rumfest PARIS la  an 2014 -   Adan krey : « wonm zabitan  ek ji kann pi » an
Méday lò :  éritié Madkaud 
Méday dajan :  La favorite cœur de canne 
Méday bronz :  Depaz – cuvé de la montagne

  

  • 2013- Kongré  entènasional wonm Madrid la : Méday bronz

 


2013 Bronze redim

 

 Resultados oficiales 2013 ron agricola redim

Log In or Register