Menu

cnt d cr

Listwè - nou épi "Montray Kréyol"

montraykreyol org page 001   redim en tte 
Félicien Madkaud fet atè Loren an 1857, i sé yich Louis (Matrikil n°105) an djouk ki wè jou Loren an 1819 . Manman’y sé té  Monique , an fanm ki lévé lib an Afrik pakoté sé lanné 1820 an avan yo dépòté’y Lamatinik pou i sèvi djouk. Félicien fondasé wonm Madkaud a an 1895  anlè bitasion Fon kapo a (Divalon) atè Kawbé. 
 
Pou wè plis bagay asou sa,  kliké asou sé lien-an ki pa anba-a.
 
 
 
 
  

Log In or Register